Անհատական ուսումնական պլան

Դաասացուցակ

Ժամատախտակ

Ըտրությամբ գործունեություն-կենդանիների, բույսերի խնամք

Մարզական  ակումբ

Լրացուցիչ  կրթություն  դպրոցում-չեմ  հաճախում

Լրացուցիչ կրթություն  դպրոցից  դուրս-չեմ հաճախում

Աշխատող-Սովորող-Նախագծին  չեմ մասնակցում

Первая запись в блоге

Это ваша самая первая запись. Выберите элемент «Изменить», чтобы отредактировать или удалить её, или создайте новую запись. В этой записи можно рассказать читателям, почему вы завели блог и что планируете в нём публиковать.